ABO

Alternerende beroepsopleiding (ABO)

Met het ABO-project wil men jongeren de kans geven om na de initiële opleiding in het BuSO één extra jaar te volgen in de vorm van een alternerende opleiding onder het statuut van stagiair. Als ABO-cursist ontwikkelen zij competenties in het kader van de integratiefase van het buitengewoon secundair onderwijs OV3.

Op maandag, dinsdag en woensdag lopen de cursisten stage in een bedrijf, op donderdag en vrijdag volgen zij nog aanvullende lessen in de school. Zo kunnen zij In een kwaliteitsvolle en krachtige leeromgeving, de school en de werkplek,  de vereiste competenties voor hun vakmanschap verwerven, én misschien zelfs een vaste tewerkstelling bemachtigen.

Wanneer de jongere na afloop van dit extra jaar het minimale vereiste urenaantal behaalt ontvangt de jongere naast het getuigschrift van de alternerende beroepsopleiding bovendien, dankzij de financiële steun van het ESF, een motivatiepremie van 500 euro.