Inschrijving

Inschrijvingsdata schooljaar 2019 – 2020:

Enkel inschrijvingen van:
– broers en zussen
– kinderen van eigen personeel

–> van 07 januari 2019 tot en met 28 februari 2019

Alle inschrijvingen:

–> van 1 maart 2019 tot en met 5 juli 2019

én
–> van 19 augustus 2019 tot zolang er plaatsen beschikbaar zijn.

Voor de inschrijving is het mogelijk een vrijblijvende rondleiding te krijgen.


Capaciteit schooljaar 2019 – 2020:

Observatiejaar: 24 leerlingen
Totaal: 130 leerlingen.

Onze school contacteren:
• Telefonisch: 052/35.71.16
U krijgt het secretariaat aan de lijn. Zij verbinden u door met directie of orthopedagoog. Daarna kan er een afspraak worden gemaakt.

• Website: www.schoolhuis.be

• Mail: info@schoolhuis.be

Bij een inschrijving hebben wij de volgende documenten nodig:
Verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs door het Centra voor Leerlingbegeleiding ( CLB )
– De identiteitskaart van de leerling.
– Adres en telefoonnummers van de contactpersonen (ook huisarts en specialisten)
– Alle verslagen die kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van de noden van de leerling

Bij inschrijving dient u akkoord te zijn met het schoolreglement. Zie onze website. www.schoolhuis.be

Voordat een leerling echt kan starten in de school moet er ook een verslag M-Decreet zijn. Hierop staat voor welk type buitengewoon onderwijs het kind in aanmerking komt. Voor deze documenten kan u terecht bij een CLB of een andere erkende voorziening.

Mvg,

De directie