Schilder-decorateur

In het bijgebouw (schoolstraat 22) word je geprikkeld door een aparte opvoedingsgeest. Alle leerkrachten (de meesters Frederik, Marc en Frank) trachten daar de leerlingen al hun mogelijkheden te laten ontwikkelen tot een volwaardig schilder-decorateur.

In het 2de jaar wordt er geschuurd, gegrond, gerold,… op kleine panelen, muren, voorwerpen, enz. Er wordt veel met kleuren gewerkt en het aanbod aan speelse oefeningen is onbeperkt.

In het 3de jaar worden de aangeleerde technieken en vaardigheden verder uitgediept. Bovendien wordt er ook veel aandacht besteed aan attitudes zoals het leren proper werken, omgangsvormen, enz.

De leerlingen van het 4de en 5de jaar palmen dikwijls het hoofdgebouw in. Klaslokalen, gangen, deuren, speelplaats, muren,… worden aangepakt en krijgen een likje verf. Tevens komt er regelmatig een vraag van de gemeente om werken uit te voeren. Dit is een meerwaarde, waarbij de leerlingen hun mogelijkheden beter kunnen ontplooien en inoefenen.

Zelfs in het buitenland zijn we aan het werk. Het 3de, 4de en 5de jaar (alsook ABO) trok zo al voor 14 dagen naar Zuid-Frankrijk of Oostenrijk. Ter plaatse wordt er een 7-tal dagen gewerkt en nadien genieten we van een welverdiende vakantie in een prachtige omgeving.

Het gamma van een schilder is bijzonder groot en boeiend. We kunnen stellen dat veel van onze leerlingen goed op hun poten terechtkomen en een boeiende job hebben als schilder. Dit is en blijft onze hoofdbetrachting!

Natuurlijk zijn jullie altijd welkom in onze ateliers aan de schoolstraat 22!