Internationalisering = Erasmus+

Sinds 1998 plaatst het Gem. BuSO zich ook op de Europese kaart. Via deelnames van verschillende van onze leerkrachten aan binnen- en buitenlandse seminaries en studiedagen omtrent “internationalisering in het onderwijs”, maakte onze school kennis met “Socrates”, het Europees communautair actieprogramma op onderwijsgebied.

Binnen het Socrates-programma zijn wij sinds 1999 actief in de actie “Comenius”. Deze actie heeft vier algemene doelstellingen: de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs, het versterken van de Europese dimensie, het bevorderen van het vreemdetalenonderwijs en de verruiming van het intercultureel bewustzijn.

Internationalisering is niet nieuw voor ons gemeentelijk BuSO ’t Schoolhuis.  Reeds in 1999 startte de school met internationale samenwerkingsprojecten met buitenlandse scholen, toen nog in het kader van het programma “Comenius” en later “Een leven lang leren” van Europa.  ’t Schoolhuis speelde daarin, als secundaire school voor buitengewoon onderwijs, steeds een voortrekkersrol in Vlaanderen.

Ook in het nieuwe Europese subsidieprogramma “Erasmus+”, dat in 2014 van start ging, neemt onze Opwijkse school deze rol op. Als eerste en enige BuSO school in Vlaanderen wist zij vanaf het eerste werkingsjaar een nieuw project goedgekeurd te krijgen.

HUIDIGE PROJECTEN (wordt steeds aangepast)

Samen met 9 Europese scholen uit Bulgarije, Duitsland, Finland, Griekenland, Italië, Polen, Roemenië, Spanje en Turkije werd “Erasmus Minus Bullying” opgezet, waarbij het ontwikkelen van een internationaal actieplan met lespakketten tegen “pesten op school” het onderwerp vormt.

Gedurende het huidige en voorgaande schooljaar werd intensief samengewerkt tijdens zeven “Short Term Training Sessions” van een volle week. Minimaal twee leerkrachten en twee leerlingen van elke school nemen hier telkens aan deel. De eerste vier werkweken vonden plaats in Varna (Bulgarije), Athene (Griekenland), Helsinki (Finland) en Vitoria-Gasteiz in Spanje.

De vijfde trainingsweek werd van zondag 17 januari tot zaterdag 23 januari jl. georganiseerd door ’t Schoolhuis.

42 buitenlandse leerkrachten en leerlingen werden gedurende deze week opgevangen in onze gemeente. Naast workshops in samenwerking met o.a. de lokale politie en “netflik”, het centrum voor informatieve spelen, en taal- en poëziespecialisten, mochten wij ook prof.dr Eva Lievens ontvangen tijdens een academische zitting omtrent “Sociale media en de gevaren voor jonge gebruikers”. De volledige delegatie, met vertegenwoordiging van ’t Schoolhuis, werd ook ontvangen in het Europees Parlement te Brussel.

Uiteraard ging deze week met Europese gasten ook ons gemeentebestuur  niet onopgemerkt voorbij. De burgemeester, Albert Beerens, opende de academische zitting in de grote zaal van het gemeenschapscentrum, woonde samen met de schepen van Onderwijs, Vera De Koster, de afscheidsavond  voor deelnemers en gastgezinnen bij, en ontving ter afsluiting van de week alle delegaties op het gemeentehuis, in aanwezigheid van het voltallig schepencollege en de gemeentesecretaris.

’t Schoolhuis mocht na afloop vele lovende commentaren ontvangen van zowel alle deelnemende buitenlandse scholen, de begeleiders van de workshops als de gastgezinnen, voor wie deze week ook een zeer boeiende ervaring betekende.

Een vertegenwoordiger van het Ministerie van Onderwijs wist het na de academische zitting treffend te verwoorden: “het is mooi om te zien en te ervaren hoe een kleine school in een kleine Vlaamse gemeente, erin slaagt om ons Vlaamse onderwijs in het algemeen, het buitengewoon onderwijs in het bijzonder en haar eigen gemeente, op de Europese kaart te plaatsen”…