Capaciteitsbepaling

Voor het schooljaar 2016 – 2017 moeten wij onze capaciteit bepalen conform het inschrijvingsdecreet.

Het college van burgemeester en schepenen heeft volgende capaciteitsbepaling goedgekeurd:

– De capaciteit van de school bedraagt 130 leerlingen.
– In het observatiejaar mogen 24 leerlingen starten.