’t Schoolhuis

BuSO?
Binnen het Secundair Onderwijs zijn wij een OV3 (opleidingsvorm 3) school met type basisaanbod , type 3 en type 9 leerlingen.

Dit betekent dat wij onze leerlingen opleiden om zich te integreren in een gewoon arbeids- en leefmileu.

Wij staan voor:
– onderwijs op maat, waarbij iedere leerling zijn eigen traject heeft
– het bieden van kansen om sterke punten verder te ontplooien en te werken aan werkpunten
– een stimulerende en warme omgeving waarin leerlingen kunnen leren en werken
– dat ze ‘een crack in hun vak’ worden
– …

Werking?
Onze opleidingen bestaan uit een observatiefase, een opleidingsfase en een kwalificatiefase.

Na die opleiding kan gekozen worden voor de integratiefase tijdens de Alternerende Beroepsopleiding (ABO). Deze bestaat uit twee dagen vorming op school en drie dagen stage/werkervaring in een bedrijf gedurende één schooljaar.