Erasmus

‘t Schoolhuis zet al jarenlang in op internationalisering.

Reeds in 1998 stapte onze school in “Socrates”, het Europees communautair actieprogramma op onderwijsgebied, met als doel de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen en de Europese dimensie te versterken.

Door deelname aan de actie “Comenius”  verruimen we sinds dan, via internationale samenwerkingsprojecten met buitenlandse scholen, het intercultureel bewustzijn van onze leerlingen én leerkrachten.

’t Schoolhuis speelde, als secundaire school voor buitengewoon onderwijs, hierin steeds een voortrekkersrol in Vlaanderen.

Met ‘Socrates’ en ‘Comenius’ en tegenwoordig  ‘Erasmus+’, het nieuwe Europese subsidieprogramma dat in 2014 van start ging, en de subsidieprogramma’s voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport, zetten wij ondertussen reeds 24 jaar onze school en onze gemeente op de Europese kaart.

Er werd reeds samengewerkt met partners en scholen uit Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Engeland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Malta, Polen, Roemenië, Spanje en Turkije.

Thema’s als ‘de verfraaiing van onze school’, ‘natuur- en milieueducatie’ en de preventie van pesten op school werden met deze buitenlandse partners belicht en uitgewerkt, en in het laatste project werd een brandend actueel thema behandeld, de klimaatverandering.

Het project liep oorspronkelijk van 2019 tot 2021, maar werd omwille van de coronapandemie verlengd tot 2022.

 

Climate is the Topic!

Met “Climate is the Topic” werkte ‘t Schoolhuis, onder leiding van een Poolse school uit Warschau, samen met een Bulgaarse, Franse, Griekse en Italiaanse school, een les- en leerprogramma uit om onze leerlingen bewust te maken en een ommezwaai te weeg te brengen in denken en doen, om een verdere opwarming van onze aarde tegen te gaan.

Het doel van het project was om de sociale en burgervaardigheden op het gebied van klimaatbescherming bij onze leerlingen te verbeteren en ook hun kennis van de Franse en Engelse taal uit te breiden.

Er werden twee korte organisatorische bijeenkomsten voor leerkrachten georganiseerd, in België en Bulgarije, en vier korte uitwisselingen van leerlingen in Polen, Frankrijk, Italië en Griekenland, mat workshops, lessen (met “open teaching strategies”), interviews met vertegenwoordigers van lokale autoriteiten en activisten, tentoonstellingen, enz..

 

First short-term joint staff training
“Open teaching in shaping social and civic attitudes”

Van 18 tot 22 november 2019 vond de eerste vergadering/werkweek van het project plaats in de school.

Programma meeting België

 

First short-term exchanges of groups of pupils:
“Civil society and climate change –  how to act effectively, how to act together?”
5-7 oktober 2021, Dwujezyczna Szkola Podstawowa nr 1, WARSCHAU, POLEN

Vanwege de coronapandemie diende deze bijeenkomst online plaats te vinden.

Programma meeting Polen

 

Second short-term exchanges of groups of pupils:
“International efforts on the climate change”
25-27 januari 2022, Scuola Secondaria di Primo Grado G. Bianco-G. Pascoli, FASANO, ITALIE

Vanwege de coronapandemie diende deze bijeenkomst online plaats te vinden.

Programma meeting Italië

 

Third short-term exchanges of groups of pupils:
“We, the young people for the climate protection”
28 maart – 1 april 2022, Gymnasio Thrakomakedones, ATHENE, GRIEKENLAND

Programma meeting Griekenland

 

Fourth short-term exchanges of groups of pupils:
“Climate change and human rights”
10-12 mei 2022, Collège JMG Le Clézio, LISLE-SUR-TARN, FRANKRIJJK

Programma meeting Frankrijk

 

Second short-term joint staff training
“Open taeching in shaping social and civic attitudes”
30 mei-3 juni 2022, OBRETENIK, BULGARIJE

Programma meeting Bulgarije

 

Enkele van onze werkstukken