Erasmus

‘t Schoolhuis zet al jarenlang in op internationalisering.

Reeds in 1998 stapte onze school in het “Socrates”, het Europees communautair actieprogramma op onderwijsgebied, met als doel de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen en de Europese dimensie te versterken.

Door deelname aan de actie “Comenius”  verruimen we sinds dan, via internationale samenwerkingsprojecten met buitenlandse scholen, het intercultureel bewustzijn van onze leerlingen én leerkrachten.

’t Schoolhuis speelde, als secundaire school voor buitengewoon onderwijs, hierin steeds een voortrekkersrol in Vlaanderen.

Met ‘Socrates’ en ‘Comenius’ en tegenwoordig  ‘Erasmus+’, het nieuwe Europese subsidieprogramma dat in 2014 van start ging, en de subsidieprogramma’s voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport verenigt, zetten wij ondertussen reeds 21 jaar onze school en onze gemeente op de Europese kaart.

Er werd reeds samengewerkt met partners en scholen uit Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Engeland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Malta, Polen, Roemenië, Spanje en Turkije.

Thema’s als ‘de verfraaiing van onze school’, ‘natuur- en milieueducatie’ en de preventie van pesten op school werden reeds met deze buitenlandse partners belicht en uitgewerkt, en voor het nieuwe project wat door Europa werd goedgekeurd, staat een brandend actueel thema op het programma, namelijk de klimaatverandering.

Met “Climate is the Topic” werkt ‘t Schoolhuis, onder leiding van een Poolse school uit Warschau, samen met een Bulgaarse, Franse, Griekse en Italiaanse school, het huidige en het volgende schooljaar een les- en leerprogramma uit om onze leerlingen, bewust te maken en een ommezwaai kan laten maken in denken en doen, met een positieve impact op het tegengaan van een verdere opwarming van onze aarde.

Van 18 tot 22 November 2019 vond de eerste vergadering/werkweek van het project plaats in onze school. Van alle buitenlandse scholen zullen twee leerkrachten aanwezig zijn.

Later in het schooljaar, en het volgende schooljaar, volgen nog vergaderingen in de overige landen, waarbij telkens twee leerkrachten én twee leerlingen van onze school zullen afgevaardigd worden.