Over ’t Schoolhuis

woordwolk zwarte achtergrond

We zijn een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs waar jongeren met een attest type basisaanbod, type 3 of type 9 (auti) terecht kunnen.

Onze opleidingsvorm 3 bereidt onze leerlingen voor op integratie in een gewoon arbeids- en leefmilieu.

Onze structuur bestaat uit een observatiefase, een opleidingsfase en een kwalificatiefase.

Na dit traject kan gekozen worden voor de integratiefase tijdens de Alternerende Beroepsopleiding (ABO). Deze bestaat uit twee dagen vorming op school en drie dagen stage/werkervaring in een bedrijf gedurende één schooljaar.

Naast het reguliere traject, bieden wij ook duaal leren aan binnen meerdere opleidingen.

Onze geschiedenis

Oprichting gemeentelijke school onder de naam Beroepsschool A4 in de oude gebouwen aan de Marktstraat

1 september 1970

Oprichting van de opleiding plaatbewerking en sanitaire installaties

1 september 1971

Oprichting van de opleiding schilderwerken

1 september 1972

Plechtige inhuldiging van de vernieuwde gebouwen in de Schoolstraat, de huidige locatie.

24 januari 1981

Oprichting van de opleiding tuinbouw

1 september 1986

Eerste meisje op school

1 september 1986

Aankoop 75 are landbouwgrond aan de Karenveldstraat voor de vestiging van de opleiding tuinbouw

1 januari 1988

Aankoop woonhuis in de Schoolstraat voor de vestiging van de opleiding schilderen

1 januari 1996

Invoering ABO (alternerende beroepsopleiding)

1 september 1998

Opstart eerste Comeniusproject

1 september 1999

Start nieuwe kwalificatiestructuur: hoeklasser – loodgieter – plaatslager – schilderdecorateur – tuinbouwarbeider

1 september 2002

Opening nieuwe serres en gebouwen opleiding tuinbouwarbeider

9 mei 2014

Opening nieuwe werkplaatsen voor de opleiding hoeklasser en schilderdecorateur

10 maart 2017

Eerste duale opleiding tuinbouwarbeider

1 september 2018

Oprichting Duaal schilder – decorateur

1 september 2019

Start modernisering

1 september 2019

Oprichting Duaal voorbewerker carrosserie

1 september 2020

Overname GO!

1 september 2021

Doorlichting – “Gunstig advies (A) zonder meer”

25 maart 2022