Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders van enkele leerlingen in de school. De ouderraad vergadert een aantal keren per schooljaar.

Tijdens deze vergaderingen kan de ouderraad op eigen initiatief of op vraag van de schoolraad een advies uitbrengen over onderwerpen zoals: het studieaanbod,  het opstellen of wijzigen van het schoolreglement,  de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten, …

Daarnaast helpt de ouderraad een handje mee tijdens evenementen zoals de openlesdag en de proclamatie.De ouders van de school kunnen informatie verkrijgen bij en opmerkingen geven aan de leden van de ouderraad.

Wil je hier graag bij aansluiten? Geef je naam door aan onze directeur.