Integratiefase

In de integratiefase bestaat er in onze school, na het beëindigen van het 5de jaar, de mogelijkheid om nog de Alternerende Beroepsopleiding (ABO) te volgen.

Dit is een opleiding van één schooljaar in de vorm van alternerend leren en werken, die onze school kan inrichten met de steun van het Europees Sociaal Fonds. (ESF)

De opleiding bestaat uit 2 delen: de werkervaring in een bedrijf en de vorming op school.

De cursist gaat 3 dagen per week (24uur) op stage in een zorgvuldig gekozen bedrijf, waar er na afloop van de stage ook kans op reële tewerkstelling is.

2 dagen per week (14uur) is er aanvullende vorming op school.

De vorming op school en de werkervaring zijn volledig op elkaar afgestemd.

Tijdens deze opleiding worden de arbeidsattitudes getraind en doen de cursisten belangrijke werkervaring op,

Bovendien zijn zij reeds ingeschreven als werkzoekende bij VDAB (of Actiris) en loopt ook de beroepsinschakelingstijd.

Na het positief afronden van de opleiding krijgen de cursisten niet enkel een getuigschrift maar ook een premie van 500 euro van het ESF.