Meer info over de inschrijvingen

Broers & Zussen / Kinderen van personeel
Van 10/01/2022 t.e.m. 28/02/2022

Alle inschrijvingen
Van 01/03/2022 t.e.m. 04/07/2022 en vanaf 22/08/2022 tot zolang er plaatsen beschikbaar zijn

Goed om te weten

Bij een inschrijving hebben wij de volgende documenten nodig:

  • Verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs door het Centra voor Leerlingbegeleiding ( CLB )
  • De identiteitskaart van de leerling.
  • Adres en telefoonnummers van de contactpersonen (ook huisarts en specialisten)
  • Alle verslagen die kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van de noden van de leerling
  • Bij inschrijving dient u akkoord te zijn met het schoolreglement.

Voordat een leerling echt kan starten in de school moet er ook een verslag M-Decreet zijn. Hierop staat voor welk type buitengewoon onderwijs het kind in aanmerking komt. Voor deze documenten kan u terecht bij een CLB of een andere erkende voorziening.

Contact

Directeur : Nick Crombé (nick.crombe@schoolhuis.be)

TAC : Frank Buyens (frank.buyens@schoolhuis.be)

LLB : Ingrid, Jasmien & Marc

Ortho : Stefanie Van Gansbeke (stefanie.vangansbeke@schoolhuis.be)

Secretariaat : Klaartje & Johan

Leerlingenvervoer: Klaartje (Klaartje.buyens@schoolhuis.be)

CLB (Noord -West Brabant): Vanessa & Lies (02/2547995)