Meer info over de inschrijvingen

Broers & Zussen / Kinderen van personeel
Van 09/01/2023 t.e.m. 28/02/2023

Alle inschrijvingen
Van 01/03/2023 t.e.m. 05/07/2023 en vanaf 21/08/2023 tot zolang er plaatsen beschikbaar zijn

Goed om te weten

Bij een inschrijving hebben wij de volgende documenten nodig:

  • Verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs door het Centra voor Leerlingbegeleiding ( CLB )
  • De identiteitskaart van de leerling.
  • Adres en telefoonnummers van de contactpersonen (ook huisarts en specialisten)
  • Alle verslagen die kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van de noden van de leerling
  • Bij inschrijving dient u akkoord te zijn met het schoolreglement.

Voordat een leerling echt kan starten in de school moet er ook een verslag M-Decreet zijn. Hierop staat voor welk type buitengewoon onderwijs het kind in aanmerking komt. Voor deze documenten kan u terecht bij een CLB of een andere erkende voorziening.

Contact

Directeur / TAC: Nick Crombé (nick.crombe@schoolhuis.be)

Directeur / TAC : Frank Buyens (frank.buyens@schoolhuis.be)

LLB : Ingrid, Jasmien, Shane, Marc & Gert

Ortho : Stefanie Van Gansbeke (stefanie.vangansbeke@schoolhuis.be)

Secretariaat : Klaartje, Johan, Els & An

Leerlingenvervoer: Klaartje (klaartje.buyens@schoolhuis.be)

Facturatie: Jasmien (jasmien.verstraeten@schoolhuis.be)

GO! CLB De Ring Wemmel: Arianne Van Vaerenberg (arianne.van.vaerenbergh@clbdering.be)