Visie

’t Schoolhuis in Opwijk is een sterke secundaire vakschool voor jongeren met specifieke onderwijsbehoeften. Jongeren met een attest type 3, type 9 of een verwijzing basisaanbod kunnen hier terecht. De school biedt onderwijs en opvoedkundige ondersteuning op maat binnen 5 beroepsgerichte opleidingen.

De leerlingen leggen een traject af van het observatiejaar tot in de alternerende beroepsopleiding. In een gestructureerde leeromgeving biedt men de mogelijkheid om een goed vakman te worden. Ouders worden nauw betrokken bij het uittekenen van de schoolloopbaan van hun kind.

’t Schoolhuis beschikt over een vakbekwaam, jong, dynamisch en gemotiveerd lerarenkorps. Door zich regelmatig bij te scholen blijven zij op de hoogte van nieuwe technieken, materialen en methodes.

In kleine leergroepen wordt op een gedifferentieerde manier lesgegeven. Leerkrachten houden rekening met de werkpunten van elke leerling, maar hebben ook oog voor de talenten van elk kind. Wij voorzien individuele begeleiding waar nodig.

De leerkrachten werken nauw samen met werkgevers uit het reguliere arbeidsmilieu om de leerlingen voor te bereiden op hun integratie in onze maatschappij. ’t Schoolhuis organiseert voor elke leerling stages in verschillende bedrijven. Naast vakgerichte opleiding spannen wij ons in om onze leerlingen stiptheid, orde en discipline bij te brengen.

Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een goede werkhouding. Aandacht voor het welbevinden wordt hoog in het vaandel gedragen. Wij stimuleren iedereen binnen onze school om eerlijk en respectvol met elkaar om te gaan. Doorzettingsvermogen en beleefdheid worden beloond. Door de deelname aan verschillende projecten (Erasmus-plus, ROS, Trein der 1000,…) wordt leerlingen de kans geboden zich zo ruim mogelijk te ontplooien. Een uitgebreid zorgteam pakt moeilijkheden op een structurele wijze aan en beschikt over een netwerk van externe hulpverlening dat voor extra omkadering en hulp kan zorgen.

In deze kleinschalige school, in een landelijke context, maken wij geen onderscheid en kiezen wij voor diversiteit. De nieuwe infrastructuur nodigt uit tot leren.

Het schoolbestuur gaat voluit voor dit sociale engagement.