Plechtige inhuldiging van de vernieuwde gebouwen in de Schoolstraat, de huidige locatie.